Historik

Markaryds idrottsskola bildades vid en idrottsskoleträff 1986-04-21 i förvaltningsbyggnaden. Mötet var initierat av Smålands idrottsförbund. I några av Smålands kommuner hade ett projekt kallat "Idrottsskolan" tagit form. På detta möte presenterades Sävsjö idrottsskola.

Turen hade nu kommit till Markaryd och syftet med mötet var naturligtvis att försöka starta något liknande här. Resultatet vet vi, Idrottsskolan föddes! En ledningsgrupp tillsattes 1986-06-02.

Närvarande vid andra ledningsgruppmötet, 1986-08-20 i gamla posthuset, var: Bo Lundgren, Per-Åke Hansson, Per-Olof Persson, Karin Jönsson, Ann Gustavsson, Annette Svensson, Eddie Johansson, Tore Persson, Karl Svensson och Roger Andersson från Smålands idrottsförbund. Ordförande för mötet var Bo Lundgren. 

Via ett förberedande möte i AU veckan innan valdes Bo Lundgren som ordförande, Tore Persson som sekreterare och Per-Olof Persson, kassör. Vid detta möte föreslogs Markaryds IF till utbildningsansvarigförening. Till detta uppdrag valdes Annette Svensson.

Gruppen ansåg att utbildningarna bör ske på hemmaplan i form av studiecirklar. I november började också en ungdomsledarutbildning med 6 träffar. Studieledare vid denna var Annette Svensson och Ann Gustavsson.

Det föreslogs också en föreningsgrupp att marknadsföra idrottsskolan. Denna grupp bestod senare av Markaryds Tennisklubb, Markaryds Handbollsklubb samt Strömsnäs-Markaryds Volleybollklubb. 

Vid mötet fastställdes bl a ett verksamhetsschema för en kommande idrottsskola, medlemsavgiften bestämdes och en anmälningsfolder utarbetades till barnen.

I början var idrottsskolan uppdelad i tre terminer. Numera läggs schemat ut på två terminer, vår-höst, med sommarlov.

Markaryds idrottsskola har under varje år haft cirka 40--50 barn anmälda. Stommen av föreningar som medverkat från början, är i stort sett kvar. Efter att i början bedrivit aktiviteterna i de mindre gymnastiksalarna, har idag det mesta av inomhusverksamheterna placerats i Hune- och Sparbankshallen. Vid utomhusaktiviteterna används företrädesvis de utmärkta uteområdena vid Timsfors gamla skola och Anderslövsområdet. 

De första åren administrerades idrottsskolan av föreningsrepresentanter. Dessa var också med i sina respektive föreningars aktiviteter vilket utgjorde en tung börda. 

Fr o m 1990 ansvarar därför kommunens fritidsenhet för all administration.
I dagens ledningsgrupp ingår Tord Gustavsson, Annette Larsen, Ann Gustavsson och Per-Olof Persson. Den sistnämnde har det ekonomiska ansvaret för idrottsskolan. 

Efter stor förfrågan hos föräldrar och barn möjliggjordes Strömsnäs-Traryds idrottsskola, våren 1995. En samordning arbetades fram mellan kommunens fritidsenhet och dåvarande ordförande i Strömsnäsbruks Gymnastikklubb, Boel Carlsson. 

Efter en intresseanmälan hos föreningarna, med positivt resultat, fastställdes det första idrottsskoleschemat. Pionjärföreningarna var; Traheryds Frimärksklubb, Strömsnäsbruks Gymnastikklubb, Friluftsfrämjandet, SK Graal, Strömsnäsbruks Tennisklubb, Traryds IF (fotboll), Sportfiskeklubben Bottennappet, Strömsnäsbruks Ridklubb, Strömsnäsbruk-Markaryds Handbollsklubb, BMK Star och Strömsnäsbruks Skytteförening. 

Mål för idrottsskolan

att ge alla barn i 7-årsåldern möjlighet till allsidig föreningsaktivitet med lekfulla inslag som utgår från barnens förutsättningar och behov

att ge en bred introduktion i aktiviteter och föreningsliv för att skapa fler valmöjligheter, fler möjligheter till ett bestående intresse

att öka kunskapen bland föräldrar och ledare om barns och ungdomars utveckling

att öka barnens, föräldrarnas och ledarnas delaktighet och engagemang, och skapa en grund för fortsatt föreningsengagemang 

att öka samarbete/minska konkurrensen mellan föreningar alt mellan sektioner på en ort eller i ett gemensamt rekryteringsområde

Till oss vänder Du dig med frågor:

Tord Gustavsson, kommunal samordnare, tel 720 08, 0730 516 064
tord.gustafsson@markaryd.se

Annette Larsen, tel 213 19 (b), 737 17 (a).
Ann Gustavsson, tel 124 05 (b).

 

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonFritids- och kulturchef
Tord Gustafsson
0433-72008
Sida skapad 2010-09-17
av Tord Gustafsson
Senast uppdaterad 2015-10-12