Lotteri

Lotterier är, och har länge varit, en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor. I Sverige regleras lotteriverksamheten i lotterilagen och lotteriförordningen. I de anges vilka som kan få tillstånd att anordna lotteri.

För att föreningar ska få sälja lotter krävs det tillstånd. För Markaryds kommuns föreningsliv är det kommunstyrelsen som ansvarar för sådana beviljanden. 

Allmän information om lotteritillstånd

Markaryds kommun kan ge tillstånd till ideella föreningar som:

• har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål inom landet.
• i sin verksamhet huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål.
• inte vägrar någon inträde som medlem såvida det inte med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller syfte eller av annan orsak finns särskilda skäl för detta.
• för sin verksamhet behöver lotteriinkomster

Hur ansöker vi om registrering eller lotteritillstånd?

Ansökan om registrering eller ansökan om lotteritillstånd ska ske på särskilda blanketter kan hämtas i höger menyn.

Till ansökan enligt 17 § lotterilagen ska bifogas

• Föreningens stadgar
• Verksamhetsberättelse och räkenskaper. Vid första ansökan för de två senast föregående kalenderåren, härefter för det senast föregående kalenderåret.
• Utdrag från senaste årsmöte med uppgifter om val av ordförande, vice ordförande och kassör.
• Föreningens beslut att anordna lotterier enligt 17 § lotterilagen inom Markaryds kommun samt uppgift om vem föreningen valt till lotteriföreståndare.

Till ansökan enligt 16 § lotterilagen skall bifogas

• Samtliga handlingar som krävs för registrering enligt 17 §
• En ekonomisk plan
• En vinst- och insatsplan
• Uppgift om vinstandel i procent
• Ett skriftligt avtal om serviceföretag anlitas

Ansökan skickas till: Markaryds kommun Kommunstyrelsen Box 74
285 22 Markaryd

Andra språk/Other Languages

Ansökan om tillstånd eller registrering skickas till:
Markaryds kommun Kommunstyrelsen Box 74
285 22 Markaryd

Lotteriinformation lämnas av:
Krister Edvardsson (Lotteriets utformning, lotterikontrollant)
Telefon 0433 –720 53
E-post: krister.edvardsson@markaryd.se

Marianne Waldau (Handläggare för registrering) Telefon 0433 –720 25
E-post: marianne.waldau@markaryd.se

Lotteriinspektionen
Lotteribestämmelser

Blanketter
Ansökan för lotterier 15 och 16 § lotterilagen
Registrering för lotteri 17 § lotterilagen
Lotteriredovisning

KontaktpersonKrister Edvardsson

 

Sida skapad 2010-09-15
av Tord Gustafsson
Senast uppdaterad 2017-11-15