Lotteri

Lotterier är, och har länge varit, en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor. I Sverige regleras lotteriverksamheten i lotterilagen och lotteriförordningen. I de anges vilka som kan få tillstånd att anordna lotteri.

För att föreningar ska få sälja lotter krävs det tillstånd. För Markaryds kommuns föreningsliv är det kommunstyrelsen som ansvarar för sådana beviljanden. 

För tillstånd ska det finnas en lotteriansvarig som ansvarar för bl.a. anmälningar av de lotterier som är aktuella. Denne kommer även att ha kontakt med den kontrollant som kommunstyrelsen utser.

Klicka här för att få all nödvändig information om lotteri

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonFritids- och kulturchef
Tord Gustafsson
0433-72008
Sida skapad 2010-09-15
av Tord Gustafsson
Senast uppdaterad 2014-01-28