Kultur, sevärdheter och besöksmål

Hembygdsparken i Strömsnäsbruk Här har ett naturskönt kulturområde kring ett gammalt köpmanshus bevarats. I parken finns ett museum inrymt i en högloftstuga från 1700-talet samt ett lantbruksmuseum och ett radiomuseum i en nyuppförd byggnad. Byggnaderna från 1860 som hörde till gården används till ett välbesökt vandrarhem.

Hinneryds kyrka invigdes år 1886. Från den gamla medeltidskyrkan finns bevarat ett triumfkrucifix från 1400-talet samt vackra träskulpturer.

Järnvägsmuseet i Strömsnäsbruk. Skåne-Smålands Jernvägs-Museiförening disponerar de gamla lokstallarna. Här finns ett järnvägsmuseum samt flera tågsätt, med vilka man trafikerar delar av den gamla bandelen.

Rutehall En flera tusen millioner år gammal sten i Hinneryd som består av ett mycket stort block som spruckit i två delar, med ett märkligt rutmönster som bildats då bergarten krympt vid sin avsvalning. Föremål för geologisk undersökning 1996 av Geologiska Institutionen, Lund.Vägbeskrivning; Hinneryd kör österut mot Hamra, vidare mot Hökhult. Innan Ni kommer fram till Hökhult kör av mot Kärringelida. Skyltar finns.

Skagaholm, Skararp Resterna efter en medeltidsbefästning i Skararp på en landtunga mellan sjöarna Exen och Visjön. Upptäcktes på 1920-talet vid sjöarnas sänkning. Utgrävning och undersökning gjordes 1933. I anslutning härtill ligger järnåldersgravfältet Sissi hage.

Skeensgården Vivljunga. Skeensgården hade långt ner i 1700-talet sin plats som "patronsbostad" på Skeens pappersbruk vid sjön Bolmen. I mitten av 1900-talet utbjöds gården för en symbolisk summa, på vilkor att den flyttades och "värdigt återuppfördes" Vivljunga Hembygdsförening antog erbjudandet och därför finns gården här idag.

Skeppssättning i Kvarnagården, Luhrpasset, Strömsnäsbruk Härrör från bronsåldern, då det var brukligt at begrava stormän inom resta stenar i form av ett skepp. Här finns också en tjärbränna eller tjärdal. I sådana tillverkades byns behov av trätjära, men stora mängder gick på export till skeppsbyggerier i kuststäderna. En lyckad bränning kunde ge upp till 2000 kg tjära.

Traryds hembygdspark med skansar. Traryds djurpark Gränsar till Traheryds hembygdspark med Vaktenstugan från 1700-talet. I parken finns rester av en skansanläggning från 1600-talet. Hemsida

Traryds kyrka byggdes åren 1859-60. Färgsättning i rött, blått och vitt. I kyrkan finns ett triumfkrucifix från 1300-talet, en dopfunt i sandsten från tidig medeltid, en dopfunt vackert snidad i trä från 1694 samt träskulpturer från tidig medeltid.
 

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2010-10-22
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2013-12-03