Ungdomssamordnare

Vår ungdomssamordnare på Kultur- och Fritid heter Arne Lindman. Han fungerar som resursperson för kommunens ungdomar med inriktning mot ungdoms-arrangemang/ fritidsgård- caféverksamhet samt demokratifrågor.

I tjänsten ingår även samarbete med föreningslivet, t e x Nattvandrarna samt samverkan med skola-social-polis.

Arne är placerad på Kulturhuset och nås på tel 721 03 alt 070 5602 103.

 

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonFritids- och kulturchef
Tord Gustafsson
0433-72008
Sida skapad 2010-09-09
av Tord Gustafsson
Senast uppdaterad 2012-08-23