Kvalitetssystem

Kommunfullmäktige har antagit en plan för det kommunövergripande kvalitetsarbetet. Utifrån planen har de fyra förvaltningarna i kommunen tagit fram beskivningar för respektive förvaltnings kvalitetssystem.

Planen och beskrivningarna hittar du här nedanför.

Kommunövergripande kvalitetsplan
Socialförvaltningen
Utbildnings- och kulturförvaltningen
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen


 

 


Andra språk/Other Languages

 

KontaktpersonKommunalråd
Bengt Germundsson
0433-72010 eller 070-2090485

 Utvecklingsledare
Ola Eknor
0433-72007/ 070-6880990
Sida skapad 2011-06-13
av Ola Eknor
Senast uppdaterad 2014-02-03