Luft- och vattenkvalitet

Mätningar/beräkningar av luftföroreningar sker i samverkan mellan kommunerna i Kronobergs län, och Kronobergs luftvårdsförbund för att visa att miljökvalitetsnormerna uppfylls.
http://kronobergsluft.se/

Lagans Vattenvårdsförening bildades 1955. Tidigare skedde kontrollen av utsläpp till Lagan enskilt vid varje anläggning. Detta gjorde det svårt att få en överblick av miljöförhållandena i sin helhet. År 2007 ombildades Lagans vattenvårdsförening till Lagans Vattenråd.
http://www.lagansvattenrad.se/

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonMiljöinspektör
Åsa Lundin
0433-72061

Miljörapporter
Miljöinspektioner
Förorenade områden
Oljeavskiljare
Lantbruk
Klagomål på verksamheter

Sida skapad 2011-10-19
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-12-01