Sunnerbo Samordningsförbund

       

Sunnerbo Samordningsförbund startade 2006, förbundet leds av en styrelse som förvaltar en budget med medel från ägarna Markaryd, Älmhult och Ljungby kommun,  Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Kronoberg.

Varje myndighet är representerad i samordningsgruppen och styrelsen med chefer från respektive myndighet samt politiker från Markaryds Kommun och Region Kronoberg. Markaryds Samordningsförbund har ett nära och tätt samarbete med respektive handläggare från varje myndighet.

Alla myndigheter samverkar för att du som medborgare i Markaryd, Älmhult och Ljungby kommun, och som är mellan 16-64 år och har kontakt med två av dessa myndigheter ska få den hjälp som du behöver.

När myndigheter kombinerar sina resurser och sitt kunnande kan de på ett kraftfullt sätt stödja människor i svåra situationer. Målet är egen försörjning och en bättre livskvalitet. Finansiell samordning i samordningsförbund är en unik verksamhet som lönar sig både för människan och för samhället.
I samverkan genom Sunnerbo Samordningsförbund kan medborgaren få en tidig gemensam bedömning från inblandade myndigheter, en gemensam handlingsplan (istället för ev. fyra olika) och en gemensam kombination av insatser under en samlad, mer koncentrerad period.

Sunnerbo Samordningsförbund finansierar projektet FOKUS namnet talar för sig själv, det är FOKUS på deltagaren och dennes personliga förutsättningar och behov.
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg eller Socialtjänsten i Markaryd, Älmhult eller Ljungby kommun remitterar deltagaren, vi på Sunnerbo Samordningsförbund träffas för ett gemensamt möte med alla myndigheter som deltagaren har med sig. Vi gör gemensamt en planering för deltagaren och jobbar med de andra myndigheterna som ett komplement.
Sunnerbo Samordningsförbund träffar sedan deltagaren för ett individuellt möte och kartlägger deltagaren utefter kartläggningen, görs en bedömning och vilken sorts insats deltagaren har behov av.
Det kan bland annat vara individuella motiverande samtal, komma ut i arbetsprövning eller någon form av grupp verksamhet. Då deltagarna har olika behov så finns det även olika tillvägagångsätt och oftast finns det ingen klar plan för deltagaren när den kommer till oss på Sunnerbo Samordningsförbund utan den planen utarbetas tillsammans med oss på förbundet.

Kontaktperson:
Markaryds Samordningsförbund (MSF)
Box 74
285 22 Markaryd
Telefon: 0433-720 00

Andra språk/Other Languages

SFS 2003:1210

Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Protokoll
<< 150521

<< 150210

<< 141211

<< 141023

<< 140828

<< 140320

<< 140130

Verksamhetsplan och budget
<< 2015

<< 2014


Övriga dokument

>> Beslutsunderlag

>> Förbundsordning

Länkar

>> Vårdcentralen i Markaryd

>> Vårdcentralen i Strömsnäsbruk

>> Försäkringskassan

>> Arbetsförmedlingen

KontaktpersonHandledare
Maria Eriksson
072-23 17 440
Sida skapad 2010-11-04
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-04-20