Medborgarundersökningar

Sedan 2005 har Markaryds kommun regelbundet deltagit i Statistiska centralbyråns medborgarundersökningar.

Medborgarundersökningarna mäter tre olika områden:

- Vad medborgarna tycker om kommunen som en plats att bo och leva på
- Vad medborgarna tycker om kommunens verksamheter
- Vad medborgarna tycker om sitt inflytande på kommunen

Resultat 2017

Medborgarundersökning 2017

Tabell- och diagrambilaga

Rapportbilaga

Föregående års resultat

Medborgarundersökning 2015

Rapportbilaga 2015

Medborgarundersökning 2013
Rapportbilaga 2013

Medborgarundersökning 2011
Resultatbilaga 2011 
Medborgarundersökning 2009
Medborgarundersökning 2007
Medborgarundersökning 2006
Medborgarundersökning 2005

 
Här kan du se vilka förbättringsåtgärder som beslutades med anledning av 2009 års resultat
 

Andra språk/Other Languages

 

Sida skapad 2010-09-30
av Ola Eknor
Senast uppdaterad 2018-07-30