Återvinningsstationer

     
Det finns för närvarande 9 st återvinningsstationer inom kommunens gränser. De är till för att användas av privatpersoner. Avfallet ska utgöras av förpackningar eller tidningar eller batterier. Övrigt avfall läggs i hushållssoporna eller lämnas på kretsloppsanläggningen i Alandsköp.

Återvinningstationerna har idag totalt 6 st containrar för följande avfallsslag:

1. Dryckesförpackningar, kartonger, wellpapp
2. Tidningar och reklamblad
3. Förpackningar av mjuk- och hårdplast, även frigolit.
4. Förpackningar av metall.
5. Färgat glas: flaskor, burkar och andra glasförpackningar.
6. Ofärgat glas: flaskor, burkar och andra glasförpackningar.

Utöver dessa finns en mindre behållare för batterier. För denna ansvarar kommunen.

Återvinningsstationerna i Markaryds kommun är placerade enligt följande:
De är utmärkta på kartan här intill

Markaryd, Västergatan 28

Markaryd, Skulptörvägen

Råstorp, infarten till Gränsbygdens köpcenter

Strömsnäsbruk, bakom Ica

Timsfors, Prästtorpsvägen, mittemot Folkets hus

Traryd, Torggatan

Hinneryd, Byavägen 

DRIFT OCH SKÖTSEL AV ÅTERVINNINGSSTATONERNA

Återvinningsstationerna sköts och töms av ett företag som heter "Förpacknings- och Tidningsinsamlingen - FTI". Det är detta företag som ni ska kontakta om det är några frågor om återvinningsstationerna samt om de behöver tömmas, städas eller snöröjas.

FTI har servicetelefon 0200-880311

Länk FTI:s hemsida.

www.ftiab.se

 

Andra språk/Other Languages

Skötsel av återvinningsstationerna
FTI

Är du osäker på hur du ska sortera? 
Den här sidan hjälper dig

Sida skapad 2010-09-16
av Kerstin Andersson
Senast uppdaterad 2018-01-25

Plats

Javascript is required to view this map.