Renhållning i Markaryds kommun

Renhållningsverksamheten inom Markaryds kommun servar dels hushållen och dels industrin i renhållningsfrågor.

Hushållens farliga avfall, hit hör t.ex. oljor, lösningsmedel, färger mm, kan lämnas på en plats i kommunen, Kretsloppsanläggningen i Alandsköp.

Kontakt

För ytterligare upplysningar och frågor om sorteringen kontakta gatuenheten på något av följande nummer:

Sara Ekelund, tel 0433-720 15

Anmälan om nya abonnemang, eller ändring av befintliga.

Gäller såväl hushålls- som industriabonnemang.

Ellenor Jacobsen, tel 0433-724 10

Ansvarig för renhållningsverksamheten i Markaryds kommun

Andra språk/Other Languages

För slamtömning:
Kontakta:
Värends Miljö AB
Journummer 0470-78 88 48
(dygnet runt)

Kontaktperson



Enhetschef Gata/Va
Ellenor Jacobsen
043372410

 



Ekonomiassistent
Sara Ekelund
0433-720 15
Sida skapad 2010-03-05
av Kristian Blåsol
Senast uppdaterad 2018-03-12