Renhållningstaxa

Småföretagstaxa

Fåmansföretag har möjlighet att lämna mindre mängder sorterat återvinningsbart verksamhetsavfall mot uppvisande om erlagd årsavgift.

Länk till information om småföretagstaxa

Soptömning

Här ser kan du se vad hämtning av avfall (soptömning) kostar. Beroende på vilka behov fastighetsägaren har kan avfallskärlen ha olika storlek och tömmas med olika intervall. Abonnemang kan också delas mellan grannar med var sin faktura. Taxan innehåller även andra avgifter t ex latrintömning för fritidshus, hämtningsavgift för container, avlämningsavgifter på Alandsköp med mera.

 

Fakturering av avfallshämtning för hushåll i tätorterna sker normalt 6 gånger per år.

 

Länk till renhållningstaxa 2018

 

Andra språk/Other Languages

 

KontaktpersonEkonomiassistent
Sara Ekelund
0433-720 15
Sida skapad 2010-09-16
av Kerstin Andersson
Senast uppdaterad 2018-01-26