Funderar du på Fiberförening

Funderar du på att starta fiberförening och varför behövs det ?

Som de flesta säkert vet är ”telekom” branschen helt avreglerad sedan en längre tid. Enkelt sagt har ”staten” inget ansvar för vår tele/datakommunikation längre. Marknaden styr helt och hållet vilket innebär att man bygger ut fibernät där det finns tillräckligt med pengar att tjäna för att finansiera bygget och driva dessa nät med vinst. Allt sker på marknadsmässiga grunder, precis som i alla andra branscher.

Tyvärr är det så att det är mycket kostsamt och ger dålig lönsamhet att bygga ut och driva dessa nät i områden som är glesbefolkade, tråkigt men sant.

Staten har därför tagit fram ett landsbygdsstöd, allmänt kallat bredbandsstöd som gör det möjligt för landsbygden att med ideella krafter bygga sitt eget områdesnät för att sedan ”koppla” på sig hos de som kan tänkas sköta kommunikationen och tjänsteleveranser på hyfsat lika villkor som tätorten. Totalkostnaden per anslutning är helt beroende på antalet anslutna kunder, områdets geografi, egen insats och framför allt det egna arbetet som utföres i dessa fiberföreningar. Stöd ansökan sker hos Länsstyrelsen och om man uppfyller Jordbruksverkets alla kriterier kan stödet beviljas med 60% av kostnaderna, dock ej aktiv utrustning. Stödet finns t o m 2020 som det ser ut idag.

Markaryds kommun anser och arbetar för att även vår landsbygd ska ha tillgång till framtidens kommunikationsbärare, som är fiber.

Så har du/ni funderingar på att starta fiberförening för att finna lösning på ett framtida landsbygds problem som det säkert blir om inget görs, kontakta då Matz Persson som gärna kommer ut och informerar, bistår med råd, tips, hjälp med förstudie och hjälp med kontakter o s v och då på en tid som passar Er.

Matz Persson
Bredbandssamordnare
Markaryds Kommun
0433-72231

För några veckor sedan bildades en ny fiberförening i kommunen som antog namnet Markaryds Öst Fiberförening.

Ett antal personer har under en längre tid arbetat med rekrytering av styrelsemedlemmar, områdesombud, byombud, projektorganisation, kontakter med länsstyrelsen, kommunen, kommunikationsoperatörer m m.

En hemsida har tagits fram, markarydsfiber.se, som är under utveckling. Sidan innehåller bra och viktig information om fiberområden, föreningarnas kontaktpersoner, intresseanmälan för anslutning till fiber m m.

Sidan kommer att vara tillgänglig och kunna nyttjas för alla övriga fiberföreningar som bildas eller är under uppstart.

Andra språk/Other Languages

För dig som vill veta mer

>>Bredbandsstrategi

>> Enkelt information om fiberkabel, teknik och kanalisation

>> Grävning i allmän mark

>> Områdeskarta Fiberföreningar

>> Varför fiber

>> Företags- och projektstöd

Powerpointpresentationer

>> Bredbandsstödet (Länsstyrelsen)

>> Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Teliainformation
Här hittar du information om vilka möjligheter du har att ansluta dig till fibernätet och hur processen går till. Detta varierar beroende på om du till exempel är privatperson som bor i egen villa eller om du representerar en bostadsrättsförening, en samfällighet eller ett byalag. Även du som är privat fastighetsägare eller företagare hittar information på länkarna nedan. För mer information se www.telia.se/kommuninfo

Med Öppen Fiber i villan kan du välja mellan flera olika tjänsteleverantörer för bredband, tv och telefoni. På så sätt kan du oftast få ett bättre pris, och flera tjänster att välja mellan, än om du hade varit hänvisad till en enda tjänsteleverantör. För mer info se www.oppenfiber.se

Önskar du en offert till din förening eller flerbostadshus kontakta oss via e-post: fiberoffert@teliasonera.com

Är du företagare och vill veta mer om fiber, för mer information se: www.telia.se/foretag/fiber

PTS

Kommunikationsmyndigheten PTS (Post- och telestyrelsen) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

>> Startsidan
>> Konsumentportalen
>> Säkerhet på internet
>> Information om kakor (cookies)

KontaktpersonBredbandssamordnare
Matz Persson
0433-72231
Sida skapad 2015-03-25
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2015-10-27