Aktuella Fiberföreningar

Nu har det gått en tid sedan den första fiberföreningen Markaryds Öst Fiberförening startades.

Kort därefter bildades Hannabads Fiber och nu senast Markaryd Fiber Väst. Ett helt otroligt arbete har skett av många ideellt arbetande människor i dessa 3 st föreningar och som redan lagt ner många ideella timmar för att landsbygden ska kunna kommunicera via fiber i framtiden.

Dessa föreningars fiberambassadörer står nu inför ett stort föreningsarbete där man kommer att bygga sina områdes/landsbygdsnäten, upphandla kommunikationsoperatörer, entreprenörer, få till inkopplingspunkter, skriva anslutningsavtal, skriva markavtal m m, detta för att 2017-2018 kunna tända fibernätet så att medlemmarna kan välja telefoni, tv och bredbandstjänster ur ett stort urval av tjänsteleverantör.

En förutsättning för att man ska lyckas är att man får statligt stöd för nätbygget, att kommuninvånarna på landsbygden ser detta med positiva framtidsögon och vill ansluta sig. Sett till föreningarnas inkomna intresseanmälningar så är det ett fantastiskt stor intresse och respons. Ju fler som ansluter sig, ju billigare blir det. Markaryds kommun ska också göra vad vi kan för att hjälpa till hela vägen.

Föreningarna har möjlighet att informera, presentera och hålla medlemmarna uppdaterad under resans gång via en gemensam ”hemsida”, www.markarydsfiber.se. Där finns allmän fiber information och ”flikar” som informerar om den fiberföreningen man är medlem i. En mycket bra sida som både uppdateras och fylls på med ny information.

Västra Skogsbrynets Fiber driftsattes till julen 2014, efter ett par års arbete. http://www.västraskogsbry.net/

Kartan som finns i högerspalten på denna sida, under "För dig som vill veta mer", är en områdeskarta som visar hur det ser ut idag. Men det finns givetvis plats för fler fiberföreningar så att hela kommunen täcks enligt det mål som både regering och kommunen har till år 2020.

Det viktigaste målet är föreningarnas egna mål: att kunna tända fibernätet inom några år.

Andra språk/Other Languages

För dig som vill veta mer

>>Bredbandsstrategi

>> Enkelt information om fiberkabel, teknik och kanalisation

>> Grävning i allmän mark

>> Områdeskarta Fiberföreningar

>> Varför fiber

>> Företags- och projektstöd

Powerpointpresentationer

>> Bredbandsstödet (Länsstyrelsen)

>> Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Teliainformation
Här hittar du information om vilka möjligheter du har att ansluta dig till fibernätet och hur processen går till. Detta varierar beroende på om du till exempel är privatperson som bor i egen villa eller om du representerar en bostadsrättsförening, en samfällighet eller ett byalag. Även du som är privat fastighetsägare eller företagare hittar information på länkarna nedan. För mer information se www.telia.se/kommuninfo

Med Öppen Fiber i villan kan du välja mellan flera olika tjänsteleverantörer för bredband, tv och telefoni. På så sätt kan du oftast få ett bättre pris, och flera tjänster att välja mellan, än om du hade varit hänvisad till en enda tjänsteleverantör. För mer info se www.oppenfiber.se

Önskar du en offert till din förening eller flerbostadshus kontakta oss via e-post: fiberoffert@teliasonera.com

Är du företagare och vill veta mer om fiber, för mer information se: www.telia.se/foretag/fiber

PTS

Kommunikationsmyndigheten PTS (Post- och telestyrelsen) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

>> Startsidan
>> Konsumentportalen
>> Säkerhet på internet
>> Information om kakor (cookies)

Sida skapad 2015-10-27
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2015-12-18