Bygglov - så fungerar det

När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos kommunens miljö-och byggnadsnämnd. Vid vissa andra ändringar och ombyggnader måste du också söka bygglov eller göra en anmälan. Gällande anmälan måste detta göras vid exempelvis installation av eldstad. Läs mer om detta under fliken Anmälan. Du behöver också ansökan om rivningslov eller marklov när du till exempel ska riva en byggnad. Här får du veta hur du gör:

Vi vänder oss i första hand till dig som ar ett en- eller tvåbostadshus och ska göra någon slags byggåtgärd. Om du har frågor ska du alltid vända dig till byggnadsnämnden i din kommun.

Behöver jag söka
bygglov, marklov eller rivningslov? 


Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus.

Du får här kortfattad information om vad som gäller om du ska uppföra, ändra, underhålla eller riva byggnader eller anläggningar. Här får du veta vilka åtgärder som kräver bygglov och om du ska göra en anmälan eller inte. Du ansöker om lov hos kommunens byggnadsnämnd. Dit vänder du dig också om du har frågor.

Utgivningsår: 2014
Antal sidor: 28
ISBN-nummer: 978-91-7563-148-6
http://www.boverket.se/

Bygglov
Detta informationsblad riktar sig till dig som går i tankarna att söka bygglov. Här finns uppgifter om vilka krav som kan ställas på din ansökan och hur ditt ärende administreras. För att få veta mer om vad som gäller för just ditt projekt, tag kontakt med Miljö- och byggnadskontoret.

>> Broschyr

 

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2011-10-19
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2014-08-06