Energideklarationer

Enligt en lag som trädde i kraft 2006 (2006:985) ska byggnader energideklareras. Energideklarationen ger ett mått på hur mycket energi byggnaden förbrukar och visar hur energin kan användas effektivare. Den utförs av en certifierad energiexpert i samråd med ägaren. Tillsynsansvaret ligger från och med 8 juli 2012 på Boverket. Tidigare ansvarade kommunen.

Utförlig information om energideklarationer finns i följande länk till Boverkets hemsida.

 

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2010-08-04
av Kerstin Andersson
Senast uppdaterad 2018-08-21