Energibidrag

Bidrag till solvärme i bostäder och bostadsanknutna lägenheter

Staten ger engångsbidrag till installation av solvärmeanläggning i småhus, flerbostadshus och vissa lokaler. Du kan få bidrag till anläggning för tappvarmvatten och/eller uppvärmning

Bidrag ges till projekt påbörjade från och med 1 juni 2000.

Solvärmebidraget är begränsat. Det innebär att bidrag endast ges så länge de avsatta pengarna räcker.

En villa kan få upp till 7500 kr i bidrag.

Flerbostadshus kan få upp till 5000 kr per lägenhet.

Bidrag kan inte kombineras till andra statliga eller kommunala bidrag till solvärme för samma projekt.

Länsstyrelsen i ditt län beslutar om bidrag, och ger information och tillhandahåller blanketter.

Länsstyrelsen Kronoberg 0470-860 00.

Information om bidrag kan du få via din energirådgivare i kommunen som du bor i.

Energirådgivare Asim Serdarevic tel 0433-72087
e-post: asim.serdarevic@markaryd.se

Ansökningshandlingar i PDF-format hämtar du på www.boverket.se , www.energimyndigheten.se
 

 

Bidrag till konvertering från elvärme till annan individuell uppvärmning i småhus.
Staten ger engångsbidrag om du helt eller delvis övergår från elvärme till annan individuell uppvärmning.

För att få bidrag till fullständig konvertering skall du övergå till t ex till biobränsle, olja eller gas.
Bidrag till delkonvertering om du t.ex. installerar värmepump. pelletskamin eller flispanna.

 Bidrag till delkonvertering om du t.ex. installerar värmepump. pelletskamin eller flispanna.

Fullständig konvertering

  Från direktverkande elvärme Från vatten- eller luftburen elvärme
Distributionssystem 20 000 kr  
Ackumulatorsystem 6 000 kr 6 000 kr
Skorsten för panna 6 000 kr 6 000 kr

Delkonvertering från direktverkande elvärme, vatten- eller luftburen elvärme

  Till värmepump Till kamin Till bränslepanna
Distributionssystem 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr
Anslutning berg-, ytjord- eller sjövärmepump 6 000 kr    
Ackumulatortank 6 000 kr   6 000 kr
Skorsten för panna     6 000 kr

Delkonvertering är enbart aktuellt för småhus. Vid delkonvertering skall minst 70 % av värmebehovet samt allt tappvarmvatten försörjas med fjärrvärme.

För småhus utgår schablonbidrag. För flerbostadshus kan bidrag utgå med max 30 % av kostnad
 

Konvertering och anslutning till fjärrvärme (Investeringar för utbyggnad av fjärrvärme)

Fullständig konvertering 20 000 kr
Delkonvertering 8 000 kr
Anslutning av lägenhet med vattenburen elvärme 8 000 kr/lgh

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2010-09-12
av Kerstin Andersson
Senast uppdaterad 2018-08-21