Uppvärmning

För uppvärmning av fastigheter finns det följande alternativ eller kombinationer av dessa.

Direktel
Oljepanna
Elpanna
Pelletspanna
Vedpanna
Värmepump
Fjärrvärme

 

*Direktel innebär att man använder elenergi för uppvärmning med elradiatorer och för produktion av varmvatten via elberedare

*Oljepanna innebär att man med hjälp av olja producerar värme för varmvatten och värme via vattenradiatorer för uppvärmning .

*Elpananna innebär att man med hjälp av elenergi producerar värme varmvatten och värme via vattenradiatorer för uppvärmning.

*Pelletspanna innebär att man med hjälp av pellets producerar för varmvatten och värme via vattenradiatorer för värme uppvärmning

*Vedpanna innebär att man med hjälp av ved producerar värme för varmvatten och värme via vattenradiatorer för uppvärmning

*Värmepump innebär att man med hjälp av upptagen energi ur mark vatten, luft, producerar värme för varmvatten och värme via vattenradiatorer för uppvärmning. Ofta kombineras värmepumpen med elenergi mm. för att klara behovet vid kall yttertemperatur.

*Fjärrvärme innebär att från ett fjärrvärmenät överför energi via ett kulvertsystem / växlare för varmvatten och värme via vattenradiatorer för uppvärmning
 

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2010-09-08
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-08-21