Om buskar och träd

Vad fastighetsägare bör veta.

Fri sikt är viktig för att trafikanter ska hinna upptäcka varandra och förhindra olyckor. Det är tomtägarens ansvar att hålla fri sikt.

Länk till mer information.

 

 

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonEnhetschef Gata/Va
Ellenor Jacobsen
043372410

 

Sida skapad 2010-09-04
av Kerstin Andersson
Senast uppdaterad 2015-10-30