Lokala trafikförskrifter

Utöver de trafikregler som gäller enligt lag och förordning, kan det finnas lokala trafikföreskrifter. De kan gälla permanent eller tillfälligt.

Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter för vägar där kommunen är väghållare. Inom tättbebyggt område är kommunen alltid väghållare.

Lokala trafikföreskrifter handläggs av gatuenheten, se kontaktinformation till höger. 

Exempel på tillfälliga lokala trafikföreskrifter är

  • Avstängning av trafik i en eller två riktningar i samband med evenemang typ marknad.

    Parkeringsförbud i samband med evenemang.

    Begränsad hastighet på viss vägsträcka.

Alla lokala trafikföreskrifter kan ses på transportstyrelsens websida som vi länkar till till höger på denna sida.

 

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonKart/Mätningsingenjör
Roger Ehnberg
0433-720 84
Sida skapad 2010-08-04
av Kerstin Andersson
Senast uppdaterad 2017-08-18