Undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd.

Det finns regler för hur breda, långa, höga och tunga fordon får vara. När det gäller vikt beror gränserna på  fordonets typ av hjulaxlar och axlarnas inbördes avstånd. Begränsningarna är både till för trafiksäkerheten och för att skydda vägen för skador och slitage från felaktig belastning.

Om transporter ändå behöver utföras med fordon som är breda, höga och tunga kan man söka dispens. Se kontaktuppgifter här intill.

På vägar utanför tätorter söker man dispens hos Trafikverket. På vägar där kommunen är väghållare ansöker man dispens hos kommunen. Kommunens avgift är 300 kr.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonKart/Mätningsingenjör
Roger Ehnberg
0433-720 84
Sida skapad 2010-09-10
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-08-18