Hagaskolan (kvarteret Folkskolan)

Här kan du följa arbetet med framtagande av idéer och synpunkter för hur Hagaskolan och kvarteret Folkskolan ska användas i framtiden. Här kommer protokoll från möten att publiceras och du kan närsomhelst skicka in frågor och synpunkter.

Historik
Årtalet på fasaden antyder att Hagaskolan öppnade 1924, men i själva verket var det först året efter som skolan kunde öppnas. Orsaken till förseningen var att byggmästaren gjorde konkurs och fann det lämpligt att skyndsamt flytta till Amerika. Till invigningen i juli 1925 rapporterade lokaltidningen utförligt om den pampiga skolbyggnaden; källarvåningen med 3 slöjdsalar, kök, pannrum, matsal, badavdelning med både karbad och finsk bastu. Första våningen innehöll 4 småskolsalar, samlingssal och personalutrymmen. Andra våningen hade 4 folkskolsalar, naturkunskaps- och teckningssal, bibliotek och kollegierum. Vindsvåningen innehöll 5 lärosalar men dessa användes inte från början. Kostnaden för skolhuset var ca. 200.000 kronor. Man byggde sedan ett fristående ”gymnastikhus” och Gula Huset gjordes om till bostäder för två lärare samt för vaktmästaren.

Bakgrund
Sedan Utbildnings- och kulturförvaltningen flyttat undervisningen från Hagaskolan till Markaryds skola är det därför dags att tillsammans bestämma vad den gamla fina skolan ska användas till. Eftersom 1000-tals Markarydselever genom åren fått sin utbildningen i dessa lokaler samt att byggnaden är mycket framträdande i Markaryds samhälle har ett politiskt beslut tagits, där alla intresserade ska få komma till tals om hur man tycker att kvarteret ska utvecklas i framtiden. Skolan är inte K-märkt och idag försörjs området med fjärrvärme. Skolan består av 2045 kvadratmeter och värmeförbrukningen är 160 kwh./kvadratmeter.
I sammanhanget måste nämnas att när en byggnad byter användningsområde, i detta fallet från skola till något annat gäller nybyggnadsregler. Detta innebär i sin tur att lokalerna måste vara handikappanpassade och ha en god ventilation om lokalerna ska få tas i anspråk. Detta är inget kommunen råder över.

En projektgrupp har utsetts med tjänstemän från olika kommunala förvaltningar ( för deltagare se särskild rubrik).
Uppdraget är att samla in så många synpunkter som möjligt för att sedan lämna fram förslag för politiskt beslut. Det finns alltså ingen fastslagen plan för hur området ska användas, dock med direktiv om att skolbyggnaden inte ska rivas.

Frågor & synpunkter
Skickas till: bengt-goran.soderlind@markaryd.se

Fredag 13/3 kl. 08.30-10.00
Föranmälan: 0433-720 00
bengt-goran.soderlind@markaryd.se

Skolan har nu flyttat sin verksamhet och därmed är drygt 2.600 kvm. tomma.

Inom området finns även ett antal andra byggnader och eventuellt kan förtätning av området ske.

Ett sk. dialogmöte har tidigare genomförts för allmänheten och nu är vår tanke att förutsättningslöst diskutera områdets möjligheter för er inom bygg- och bostadssektorn.

Minnesanteckningar från detta möte samt historik över Hagaskolan hittar du under fliken "Miljö/Boende menyn Hagaskolan eller direkt på denna länk

Andra språk/Other Languages

Minnesanteckningar från dialogmötet - Hagaskolan
Den 12 februari 2015 hölls ett möte om kvarteret Folkskolan (Hagaskolan) där det diskuterades vad som ska göras med området i framtiden.

Deltagarna fick börja med en rundvandring i Hagaskolan och mötet avslutade senare i kommunhuset med information och frågor.

>> Minnesanteckningar 12 feb 2015

Sida skapad 2015-03-02
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2017-11-29