Värmepump

Värmepumpar omvandlar energi i luft, mark eller vatten till användbar värme.

Tänk på att värmepumpar till berg-, ytjord- och sjövärme (utom luftvärmepumpar), ska anmälas till Miljö- och byggnadskontoret.

Enligt miljöbalken är det förbjudet att påbörja installation av värmepump innan anmälan har gjorts.

Blankett för anmälan av värmepump finns i höger sidospalt


När krävs anmälan?
Om du planerar att installera en värmepump för berg-, jord- eller sjövärme måste du lämna in en anmälan om detta till Miljö- och byggnadsenheten. Fastighetsägare ansvarar för att anmälan kommer in, men installatören kan oftast hjälpa till med teknisk information. Planerar du att installera en luftvärmepump behöver du inte anmäla det till miljö- och byggnadsenheten.

Anmälan
Du skickar anmälningsblanketten tillsammans med en situationsplan som redovisar fastighetens byggnader samt planerat borrhål eller kollektor.
Om du tänker borra efter bergvärme och det planerade borrhålet ligger närmare än 10 meter från din och din grannes gemensamma fastighetsgräns, måste grannen få en chans att yttra sig. Marken kyls nämligen ner gradvis runt varje borrhål, vilket gör att två borrhål kan "stjäla" värme från varandra. Man rekommenderar därför ett avstånd på minst 20 meter mellan två borrhål. Du kan själv gå in till grannen med en blankett för att få ett grannemedgivande.

Handläggningstid
Anmälan ska lämnas in till miljö- och byggenheten minst sex veckor innan du planerar att påbörja installationen. Kommer värmepumpsanläggningen hamna nära din granne kan du be din granne att skriva under ett Grannemedgivande och därmed förkorta handläggningstiden.

Mer info
På Svenska kyl- och värmepumpföreningsens hemsidan finner du mer information om värmepumpar.
https://skvp.se/hem

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonMiljö o Hälsoskyddsinsp
Madeleine Nilsson
0433-720 62
Sida skapad 2010-08-20
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-11-13