Vedeldning

Vedeldning i braskaminer, pannor och öppna spisar blir allt vanligare samtidigt som klagomålen från dem som har obehag av rök ökar. Här får Du lite tips om hur Du eldar rätt och samtidigt tänker på dina grannar.

Hur eldar man rätt

 • använd torr ved (torkad minst ett halvår), max 25% fukthalt
 • se till att lufttillförseln är tillräcklig, pyrelda aldrig
 • visa omdöme och hänsyn, elda inte om Du riskerar att utsätta dina grannar för rök
 • om veden lagras utomhus måste den ligga luftligt, så att luft kan cirkulera igenom, samt skyddas mot regn
 • använd ett för anläggningen lämpligt bränsle
 • se till att Du har en ordentlig glödbädd när nytt bränsle läggs på

Vad ska man inte elda?

 • all eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjudet
 • elda aldrig fuktigt trä

Om Du eldar i kombipanna:

 • vedeldning i kombipanna bör inte vara den huvudsakliga uppvärmningskällan om bostaden ligger inom tätbebyggt område
 • är pannan inte miljögodkänd bör den inte alls användas för vedeldning
 • funderar Du på att installera en ny panna, kontrollera att den är miljögodkänd och att den är kopplad till ackumulatortank av tillräcklig storlek

Påverkar vedeldning hälsan?

Modern miljögodkänd vedeldningsteknik som används rätt på lämplig plats är en miljömässigt bra energiform som stör minimalt. Motsatsen är vedeldning med fuktig ved i tätbebyggt område och med omoderna eldstäder som har låg syretillförsel. Denna typ av eldning orsakar stora problem för astmatiker och människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär. Dessa vedeldare förorenar sin närmaste omgivning med sot, tjära och en del cancerframkallande ämnen. Om man eldar i en gammal panna utan ackumulatortank förorenas omgivningen med 270 kg tjära/år, jämfört med en ny miljögodkänd panna med ackumulatortank som släpper ut 0,5 tjära/år.

Lyssna på fackmän!

 • Före alla ingrepp, kompletteringar eller byte av anläggning måste fackmännens synpunkter inhämtas. Tala alltid med sotare först, för att få råd med t ex dimensionering och lämplig teknik till ditt hus. Åtgärderna får inte medföra ökade brandrisker. Detta är livsviktigt!
 • Kontrollera med kommunens byggnadinspektör om den planerade åtgärden kräver bygglov eller bygganmälan
 • Har Du haft grannar som klagat på rök kan det vara lämpligt att informera dem om de planerade åtgärderna 

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonMiljö o Hälsoskyddsinsp
Madeleine Nilsson
0433-720 62
Sida skapad 2010-02-03
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-11-13