Egen vattenbrunn

Vatten är vårt vanligaste livsmedel och en stor del av vårt dricksvatten kommer från grundvattnet. Grundvatten är ofta så rent att det kan drickas direkt utan behandling men en liten mängd förorening kan förstöra grundvattnet i ett stort område. I Sverige är det många som får sitt dricksvatten från enskilda dricksvattentäkter t.ex. en egen brunn. Brunnsägaren ansvarar för att vattnet har bra kvalitet. Miljö- och byggenheten i Markaryds kommun kan ge dig råd om brunnen och ditt dricksvatten. Kommunen erbjuder privatpersoner analys av sitt brunnsvatten till reducerat pris. Det är en viktig del av kommunens folkhälsoarbete samtidigt som miljö- och byggenheten, via kopior på analysrapporten, får en aktuell bild av grundvattenkvaliteten i kommunen. Var rädda om ert dricksvatten

Livsmedelsverket rekommenderar att man regelbundet analyserar vatten från den egna brunnen, minst vart tredje år om brunnen förser en eller två familjer med vatten och en gång per år om brunnen förser många hushåll med vatten. Om man har eller har haft problem med brunnsvattnet är det lämpligt att testa vattnet oftare. Dricker små barn vattnet bör man vara extra noggrann med att ta prover, eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen, till exempel fluorid, bly, koppar och nitrit.

Beställa provflaskor
Markaryds kommun har upphandlingsavtal med Eurofins Environment AB. För att beställa provflaskor för analys av ditt vatten kan du vända dig till Eurofins webshop eller ringa deras kundsupport för privatpersoner på 010-490 81 10 (telefontid mellan 09:00-12:00)

Rabattkod provtagning
Markaryds kommun har en rabattkod som du kan använda för att få rabatt på priset för vattenprovtagningen.
Rabattkoden är: MarkarydBrunn14
(var uppmärksam med stora och små bokstäver i rabattkoden)

Önskar du ta ett så kallat ”barnprov” kontakta miljö- och byggenheten för gällande rabattkod som du skall fylla i vid beställning i Eurofins webshop. En kopia på barnets personbevis skickas in till miljö- och byggenheten i samband med provtagningen. I annat fall kommer du att debiteras provtagningen. För att få ett gratisprov får inte barnet vara över ett år vid provtagningstillfällets.

Inlämningsställe
Inlämningsställe är Markaryd kommuns reception, kommunhuset, tisdagar, udda veckor, Drottninggatan 11 i Markaryd, senast klockan 11:45.

Alternativt kan fraktetikett beställas tillsammans med analyserna, provet lämnas då på närmsta postombud.

Du kan se karta över Eurofins övriga inlämningsställen och samt få information om transportfria dagar här

Rapport med analyssvar kommer till den angivna mailadressen alternativt fastighetsadressen.

När tog ni prover på ert dricksvatten senast?
Livsmedelsverket rekommenderar att man regelbundet analyserar vatten från den egna brunnen, minst vart tredje år om brunnen förser en eller två familjer med vatten och en gång per år om brunnen förser många hushåll med vatten.

Om man har eller har haft problem med brunnsvattnet är det lämpligt att testa vattnet oftare. Dricker små barn vattnet bör man vara extra noggrann med att provta, eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen, till exempel fluorid, bly, koppar och nitrit.

Andra språk/Other Languages

Inlämningsställe
Inlämningsställe är Markaryd kommuns reception, kommunhuset, tisdagar, udda veckor, Drottninggatan 11 i Markaryd, senast klockan 11:45

KontaktpersonHälsoskyddsinsp.
Ylva Zimmerbäck
0433-720 64
Sida skapad 2010-08-18
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2016-09-07