Nystart av livsmedelsföretag

Checklista för att starta livsmedelsföretag

1. Kontrollera vilken lagstiftning du ska följa!
2. Fråga din hyresvärd/fastighetsägare om tillåtelse att ha en livsmedelsverksamhet i lokalen/fastigheten.
3. Ansök om bygglov/bygganmälan för ändrad användning av lokalen hos miljö- och byggenheten i Markaryds kommun. Beslut ska finnas om det krävs.
4. Ta en första kontakt med kommunens livsmedelsinspektör.
5. Kontakta och skaffa ett abonnemang på avfallshantering, glöm ej att beställa tömning av fettavskiljare.
6. Kontakta auktoriserad ventilationsfirma om kraven på ventilation för din typ av verksamhet.
7. Ta kontakt med brandingenjören.
8. Ta kontakt med sotaren.
9. Skicka in anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet till Miljö- och byggenheten i Markaryds kommun.
10. Ta fram egenkontroll för din verksamhet och håll den uppdaterad.

Tänk på att det ska vara så rakt flöde som möjligt genom lokalen, från varumottagning, förvaring, tillagning och slutligen servering, för att undvika onödiga risker inom livsmedelshanteringen.

Varmt välkommen att ta kontakt vid frågor eller funderingar!

Övertagande av livsmedelslokal
Vid övertagande av livsmedelsanläggning ska den nya ägaren inkomma med en ansökan om registrering (godkännande) till miljö- och byggenheten. Tänk på att vara ute med registreringen i god tid innan beräknat öppningsdatum/övertagande av verksamheten. Verksamheten får påbörjas först efter att ett registreringsbeslut erhållits från miljö- och byggnadsnämnden. För att skynda på processen ska Ni med ansökan bifoga följande handlingar (dessa finns även listade på anmälningsblanketten):

Fackmässiga ritningar som omfattar samtliga utrymmen med inredning och utrustning.

Kopia på registreringsbevis där juridiskt ansvarig (innehavare/firmatecknare) framgår.

Utförlig verksamhetsbeskrivning där det ska framgå sortiment, omfattning av verksamheten och hur hanteringen går till.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonHälsoskyddsinsp.
Ylva Zimmerbäck
0433-720 64
Sida skapad 2010-08-18
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-11-09