Miljö- och boende

Under Miljö- och boende hittar du information om sådant som har med ditt boende och din närmiljö att göra. Hit hör gata, park, bygglov, energirådgivning, miljötillsyn, livsmedelstillsyn,  hälsoskyddsfrågor, avfallshantering, vatten och avlopp, djurhållning, Säkerhet & krisberedskap med mera.

Våra kommunala badplatser är redo för sommarens bad, är ni?

Varmt välkomna till våra fina badsjöar i sommar!
För information om badvattenkvalitén kan ni söka på badplatsens namn och/eller på orten Markaryd via länken.

Under första halvåret av 2017 kommer vi byta vattenmätare i inringat område, se kartor.
Vattenmätaren måste bytas ut med vissa intervaller för funktionskontroll och underhåll. Vi kommer meddela datum när vi planerar att byta vattenmätare i er fastighet.

Vi vill ta tillfället i akt och påminna om hygienen lite extra nu i julbords tider. God hygien, en obruten kylkedja, rätt hantering och förvaring av maten är en förutsättning för att tryggt kunna äta gott även under julen.
1. Tvätta alltid händerna innan du börjar laga mat och när du växlar mellan olika råvaror.

Från och med 2/11 införs och/eller förändras väjningsplikter på några korsningar längs med Hermelinsvägen/Wennerbergsgatan i Strömsnäsbruk (mot Järnvägsgatan, Sunnerbrogatan, Wallinvägen, Mjärydsvägen och Sankt Sigfridsvägen).

GTranslate

Hitta lätt
Säg vad du tycker

Sida skapad 2010-02-04
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2015-06-12