Miljö- och boende

Under Miljö- och boende hittar du information om sådant som har med ditt boende och din närmiljö att göra. Hit hör gata, park, bygglov, energirådgivning, miljötillsyn, livsmedelstillsyn,  hälsoskyddsfrågor, avfallshantering, vatten och avlopp, djurhållning, Säkerhet & krisberedskap med mera.

Under sommaren har någon eller några lagt ner stor energi i sommarvärmen på att förstöra för allmänheten i Strömsnäsbruks centrala delar. Lyktstolpar, minnesmärken, lekredskap och parkeringsanvisningar har förstörts.

Skadegörelse är ett stort problem. Som årligen kostar kommuner runt om i Sverige mycket pengar. Det är pengar som man kunde ha gjort mycket roligare och bättre saker för, tycker vi på Markaryds kommun.

Härom dagen fattade riksdag och regering beslut om att anta nya regler om bygglovbefriade hus, så kallade "Attefallshus". Det florerar en del felaktigheter i media där man säger att det bara är fritt fram att bygga dessa hus men så är inte fallet.

Kommunen har kommit överens med Shell och ST1, om ett pris som innebär att kommunen kan förvärva den gamla Shell-tomten på Hässleholmsvägen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att godkänna det avtal som förhandlats fram, vilket innebär att kommunen förvärvar fastigheten för 150.000 kr.

Markaryd inför nytt höjdsystem för kommunens kartor från och med 1 jan 2013. Höjderna i det nya systemet är mellan 8 och 13 cm högre än i det gamla, beroende på ort. Därmed är Markaryds kommun anslutet till rikets höjdsysten RH2000. Övergången till nytt system är en anpassning till EU-standard.

Andra språk/Other Languages

Hitta lätt
Säg vad du tycker

Sida skapad 2010-02-04
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2015-06-12