Miljö- och boende

Under Miljö- och boende hittar du information om sådant som har med ditt boende och din närmiljö att göra. Hit hör gata, park, bygglov, energirådgivning, miljötillsyn, livsmedelstillsyn,  hälsoskyddsfrågor, avfallshantering, vatten och avlopp, djurhållning, Säkerhet & krisberedskap med mera.

Markaryd inför nytt höjdsystem för kommunens kartor från och med 1 jan 2013. Höjderna i det nya systemet är mellan 8 och 13 cm högre än i det gamla, beroende på ort. Därmed är Markaryds kommun anslutet till rikets höjdsysten RH2000. Övergången till nytt system är en anpassning till EU-standard.

Det är inte tillåtet att slänga trädgårdsavfall på kommunens allmänna platsmark. Överträdelse kommer att beivras.
 
Fastighetsenheten

Andra språk/Other Languages

Hitta lätt
Säg vad du tycker

Sida skapad 2010-02-04
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2015-06-12