Hissar


Tack för att du besiktigar din hiss!

Varje år sker olyckor med hissar där människor skadas. Om du är fastighetsägare och har en hiss är du enligt lag skyldig att se till att den besiktigas regelbundet. I Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar vissa andra motordrivna anordningar (BFS 2011:12) kan man bland annat läsa om de olika besiktningsintervaller som finns.

När besiktningen är gjord ska det sättas upp en skylt som ska finnas väl synlig i hisskorgen. Av skylten ska det framgå när hissen måste besiktigas nästa gång.

Fakta om Boverket
Boverket är den myndighet som skriver de regler som gäller för hissar. Reglerna innehåller krav på hur hissar ska installeras, skötas, underhållas och besiktigas. Om du har frågor om reglerna hittar du mer information här: www.boverket.se

Fakta om Swedac
Swedac är en statlig myndighet och ackrediterar de företag som kontrollerar och besiktigar hissar. Mer information om det kan du får här: www.swedac.se

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2011-03-10
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2016-05-17