Vattenverksamhet

Grävare och andra entreprenörer som kan tänkas gräva i vatten ska upplysas om att det behövs en anmälan till Länsstyrelsen alternativt tillstånd från Miljödomstolen innan man får börja gräva i vatten.

Det är verksamhetsutövaren/beställaren av arbetet som ska göra anmälan eller söka tillstånd.

Anledningen till att informationen riktar sig till grävare och andra entreprenörer är att de vid en beställning av ett arbete i sin tur kan upplysa verksamhetsutövaren om vad som krävs.

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2010-05-12
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2015-06-08