Oljeavskiljare enligt SS-EN 858

Var är en oljeavskiljare?
·         En oljeavskiljare är en tank som vatten flödar igenom. I tanken separeras ämnen som är lättare än vatten så som olja, bensin och andra lätta vätskor. Slam och partiklar sjunker till botten, även slammet kan innehålla kemikalier tungmetaller och ämnen som kan vara skadliga för vår miljö de bör därför inte komma ut i naturen och förorena våra växter eller vattendrag. 
·         En Oljeavskiljare kan finnas i flera verksamheter tex. Verkstäder, tvätthallar, bilskrotningsanläggningar, parkeringsplatser, spolplattor, spillzoner för tankning eller påfyllnad av olja. 
 
Oljeavskiljaren ska underhållas skötas och tömmas
·         Alla oljeavskiljaranläggningar ska uppfylla kraven i normerna SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2.     I dessa regleras en mängs faktorer gällande märkning, kvalitetskontroll, dimensionering, drift och underhåll. Bland annat är det lag krav på 5-års besiktning skagenomföras på alla oljeavskiljare.
·         Tömning ska ske vid behov. Antingen när 80% av lagringsvolymen är nådd för olja eller när 50% av lagringsvolymen för slam är nådd.
·         Det är verksamhetsutövarens skyldighet att se till att kontroll utförs på oljeavskiljaren. Kommunens miljöenhet är tillsynsmyndighet.  
·         Krav oljeavskiljare gäller vid ny verksamhet, ändring av befintlig verksamhet och samt vid störning där oljeutsläpp/spill upprepats.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonMiljöinspektör
Åsa Lundin
0433-72061

Miljörapporter
Miljöinspektioner
Förorenade områden
Oljeavskiljare
Lantbruk
Klagomål på verksamheter

Sida skapad 2016-05-11
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2017-12-01