Explosiva varor

Från och med den 1 september 2010 flyttas tillstånds- och tillsynshantering av explosiva varor över från polismyndigheten till kommunerna, i Markaryds kommun är det kommunstyrelsen som har ansvaret för både tillstånd och tillsyn av explosiva varor. Detta innebär att om du söker tillstånd för förvärv och innehav, förvaring, handel eller överföring av explosiva varor så är det räddningstjänsten som kommer att hantera din ansökan. Polismyndigheten kommer fortfarande ansvara för tillståndshantering gällande sprängning samt användande av pyrotekniskta artiklar.

Tillstånd
Det finns olika tillståndstyper för hantering av explosiva varor, beroende på hantering kan du behöva söka flera typer.

Förvärv och innehav - tillstånd som krävs om du äger eller anskaffar explosiva varor.

Förvaring - tillstånd om du har förråd och vill förvara explosiv vara.

Handel - tillstånd om du bedriver handel med exempelvis fyrverkeri eller ammunition.

Överföring - tillstånd som du behöver om du överför varorna från förvaringsstället till arbetsplats där varorna förbrukas samma dag.

Om du exempelvis vill sälja pyrotekniska varor behöver du följande tillstånd:
Förvärv och innehav, Förvaring och Handel.

I samband med någon av ovanstådende tillstånd skall du även ansöka om föreståndare samt dennes ställföreträdare. Du kan söka enbart för godkännande av ny föreståndare om du redan har tillstånd för hantering av explosiv vara och inte ska göra några andra förändringar i hanteringen mer än att du har en ny föreståndare.

För vidare information är du välkommen att kontakta räddningstjänsten i Markaryd.

Andra språk/Other Languages

 

KontaktpersonStf Räddningschef
Anders Johansson
0702-842097
Sida skapad 2010-09-20
av Anders Johansson
Senast uppdaterad 2013-01-28