Sotning

En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler samt imkanaler i restauranger, storkök och jämförbara lokaler.

Kommunen ansvarar även att ovan nämnda anläggningar samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras ur brandskyddssynpunkt, en så kallad brandskyddskontroll. Kommunen har för utförande av dessa uppgifter träffat avtal med Hässleholms Sot & Vent AB.

Kommunen kan medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande ges endast om sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Andra språk/Other Languages

Besöksadress

 

Räddningstjänten

Västergatan 12

285 37 Markaryd

Insatsledare: 0433-722 28


Blankett
Ansökan om tillstånd för sotning

Föreskrift gällande sotning och brandskyddskontroll

Rengöring av imkanaler

Hässleholms Sot & Vent AB

KontaktpersonStf Räddningschef
Anders Johansson
0702-842097
Sida skapad 2010-10-14
av Anders Johansson
Senast uppdaterad 2017-11-13