Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)
För att ha en jämn och hög nivå på brandskyddet i en anläggning behöver tekniken kontrolleras och brandskyddsorganisationen uppdateras regelbundet.

Att räddningstjänstenkommer och kontrollerar brandskyddet en gång per år eller i vissa fall vart annat eller vart fjärde år är inte tillräckligt, mycket kan gå sönder och sluta fungera under den tiden. Varje ägare och/eller hyresgäst måste därför regelbundet kontrollera och arbeta systematiskt med sitt brandskydd mellan räddningstjänstens besök. Det är viktigt att påpeka att det systematiska brandskyddsarbetet i sig kan kräva en dokumentation som finns hos er.

Skriftlig redogörelse
Som en del av den egna kontrollen ska ägarna till vissa anläggningar skicka in en skriftlig redogörelse över sitt brandskydd till brandkåren. De nyttjanderättshavare som använder anläggningen ska hjälpa till med de delar som berör dem.

Tillsyn
I fortsättningen när vi från räddningstjänsten kommer ut på tillsynsbesök kommer vi att granska egenkontroll och även göra en stickprovskontroll av brandskyddet.
Det är upp till räddningstjänsten att avgöra hur ofta tillsynen ska göras. Frister baseras på verksamhetstyp samt kvalitén på det systematiska brandskyddsarbetet. Räddningstjänsten tar ut en avgift enligt fastställd taxa för tillsynsbesök.

Du kan ladda ned mallar från räddningstjänsten
I högermarginalen finns exempel på checklistor som kan användas vid kontrollronder och årlig systemrevision

Andra språk/Other Languages

Besöksadress

 

Räddningstjänten

Västergatan 12

285 37 Markaryd

Insatsledare: 0433-722 28


Checklistor

KontaktpersonStf Räddningschef
Anders Johansson
0702-842097


Brandinspektör
Juha Luukkonen
0433-72095
Sida skapad 2010-11-30
av Anders Johansson
Senast uppdaterad 2013-01-28