Vatten och Avlopp

VA avgifter för hushåll och industrier är fastställd utifrån en taxa som antagits och beslutats av kommunfullmäktige. Taxan ses över i budgetberedningen och beslutas varje höst inför kommande år.

För att ta del av kommunstyrelsens olika avgifter och taxor för Markaryds kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningar, SE HÄR

För ett hushåll med en årlig förbrukning om 150 kubikmeter vatten har VA-avgiften mellan 2001 och 2009 ökat med sammanlagt 706 kronor. En ökning med 16 procent under åtta år, som leder till en årlig ökning med cirka 2 procent i genomsnitt.

Det skall beaktas att inkomsterna från VA taxan används för drift och underhåll av VA verksamhetens anläggningar, i enlighet med VA lagen.

För att ta del av utvecklingen av VA taxan mellan 2001-2009, SE HÄR.

 

Kontakt
Ellenor Jacobsen
VA Chef
0433-724 10
VA verket
Vattenmätare m.m.
Personal
0433-721 94
Mona Eliasson

Anders Andersson

Ledningsnät
0433-721 95

070-372 44 93

Sara Ekelund
Ekonomi och faktura frågor
Ekonomi

 

Andra språk/Other Languages

 

Sida skapad 2010-09-22
av Sven-Erick Bengtsson
Senast uppdaterad 2018-05-21