Vatten och avlopp

VA-verket står för drift och underhåll av kommunens VA-anläggningar

Organisationen omfattar 3 vattenverk, 3 avloppsreningsverk, 21 större pumpstationer
samt några små samnt vattenmätare och ledningsnät ingår

VA-verk Markaryd ansvarar för kommunens vattenförsörjning och rening av avloppsvatten för abonnenter anslutna till den kommunala VA-anläggningen. Dessutom ansvarar VA för vägverkets pumpstationer längs med E4 genom kommunen och kalkning av sjöar och vattendrag.


Kontakta VA verket

Vid problem med vatten och avlopp under kontorstid 07.00-16.00 vänligen kontakta personal för respektive ämnesområde enligt nedan.

 

Vid akuta problem utanför kontorstid kontakta
SOS alarm 0470-472 69.
Genom larmcentralen får jourpersonalen på VA verket kontakt med er och på så sätt kan vi lösa problemet på bästa sätt.

 

Om ni upptäcker något, som vattenläcka, eller annat som inte står rätt till i samhället, som har med vatten att göra, tipsa oss. Vi är tacksamma för alla tips! Det är bättre att höra av sig en gång för mycket än en gång för lite.

 

Kontakt
Ellenor Jacobsen
 VA Chef
 0433-724 10  
 VA verket
 Vattenmätare m.m.
 Personal
 0433-720 00
Mona Eliasson

Anders Andersson

 Ledningsnät
0433-721 95

070-372 44 93

Sara Ekelund
 Ekonomi och faktura frågor
 Ekonomi
 
 

Andra språk/Other Languages

För slamtömning:
Kontakta:
Värends Miljö
Tel 0470-78 88 48
order@varendsmiljo.se

Sida skapad 2010-09-21
av Sven-Erick Bengtsson
Senast uppdaterad 2018-05-21