Vatten och Avlopp

Vattenmätare 

VA verket har börjat installera en ny modell av vattenmätare.

Det är en modell som fjäravläses vilket innebär att fastighetsägarna inte behöver tänka på att läsa av vattenmätaren.
Va-verket installera en ny mätare vart tionde år, det vill säga att vid nästa ordinarie byte kommer den nya modellen att installeras.
 
Den gamla modellen av mätare avläses av abonnenten, självavläsning, en gång om året och rapporteras till Kommunen. Detta kan man göra på hemsidan i ett formulär eller via post.
Vattenmätaren ägs av VA-verket och fastighetsägaren upplåter mätarplats.

Mätarplatsen ska innehålla mätarkonsol med avstängningsventil typ kulventil före och efter vattenmätaren.
Vid nybyggnation blir den som söker bygglov anvisade en anslutningspunkt som ger möjlighet att ansluta till det allmänna ledningsnätet. Vid önskan om anslutning lämnas servisansökan till VA-verket.

Regelverket och förhållandet mellan abonnent och Va-verket regleras i ABVA, allmänna bestämmelser för brukande av Markaryd Kommuns ledningsnät för vatten, avlopp samt dagvatten.

Vid nyanslutning eller tillbyggnad och vid fastighetsreglering betalas anläggningsavgift enligt taxa.
Abonnenter som är anslutna till Kommunens ledningsnät betalar en brukningsavgift enligt fastställd taxa. I normal fallet består brukningsavgiften av en fast avgift och en avgift för förbrukad mängd vatten. Normalt använder en person ca 150 l/dygn.

Debitering sköts av Ekonomi avdelningen.

Kontakt

Ellenor Jacobsen

VA Chef

0433-724 10

VA verket
Vattenmätare m.m.

Personal

0433-721 94

Anders Andersson

Ledningsnät

070-372 44 93

Sara Ekelund
Ekonomi och faktura frågor

Ekonomi

0433-720 15
sara.ekelund@markaryd.se

 

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2010-09-29
av Sven-Erick Bengtsson
Senast uppdaterad 2018-03-15