Markaryd och Timsfors

>> Karta med översikt över villatomter i Markaryd och Timsfors
>> Översiktskarta

Objektnr Adress
401 Älvornas Stig 5
402 Ormbunksvägen 3
403 Ormbunksvägen 5
404 Ormbunksvägen 11
405 Ormbunksvägen 13
406 Ormbunksvägen 12
407 Timotejvägen 3
408 Kuskvägen 8
409 Bruksvägen 5
410 Bruksvägen 7
411 Nians väg 2
412 Nians väg 3
413 Nians väg 10
416 Smedjegatan 48
417 Hallarydsvägen 25
427 Posthornsvägen 8
428 Posthornsvägen 6
429 Posthornsvägen 4
430 Posthornsvägen 2
431 Posthornsvägen 5
432 Posthornsvägen 3
433 Posthornsvägen 1
441 Hallarydsvägen 1E
   
469 Bruksvägen 9
   
   

 Östra Getesjön - översiktlig information

 Flygbild före avverkning

 Planbestämmelser

 

470
471 Diamantvägen 4
472 Diamantvägen 6
473 Diamantvägen 8
474 Diamantvägen 10
475
476 Diamantvägen 11
477
478
479 Bärnstensvägen 7
480 Bärnstensvägen 5
481 Bärnstensvägen 3
482 Bärnstensvägen 1
483 Diamantvägen 7
484 Diamantvägen 5
485 Diamantvägen 3
486 Diamantvägen 1

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonTeknisk handläggare
Kerstin Andersson
0433-720 80
Sida skapad 2010-05-19
av Kerstin Andersson
Senast uppdaterad 2018-05-16