Köpa tomt av kommunen

Kommunen kan erbjuda byggklara tomter i de flesta tätorter. Försäljning av dessa sker via tomtkön. Anmälan till tomtkön kostar 500 kr.

På underliggande menysidor finns kommunens lediga småhustomter presenterade var för sig med karta och prisuppgift mm. Utöver tomtpriset tas en kostnad om 20 000 kr ut i fastighetsbildningsavgift på varje såld tomt. Det är en ersättning för lantmäteriförrättningen när respektive tomt avstyckades från kommunens stamfastighet. Anslutningsavgift för vatten och avlopp enligt kommunens VA-taxa tillkommer också. Byggnadsarbetena måste påbörjas inom nio månader från avtalets undertecknande.
 

Regler för kommunens tomtkö finns i länken till anmälningsblankett i högerspalten på denna sida.

 

Ifylld och undertecknad blankett skickas till:

Markaryds Kommun, Fastighetsenheten, Box 74, 285 22 Markaryd

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonTeknisk handläggare
Kerstin Andersson
0433-720 80
Sida skapad 2010-05-07
av Kerstin Andersson
Senast uppdaterad 2018-06-05