När ska bygganmälan vara inne?

Tillhörande Huvudmeny: 
miljö

Skall enligt Plan- och bygglagen göras mist 3 veckor innan arbetena påbörjas, men tiden kan ofta kortas så att arbetena kan påbörjas så snart bekräftelse av bygganmälan erhållits. I fall då även bygglov krävs är det också ofta möjligt att korta ner tiden så att anmälan kan göras samtidigt som bygglov söks.

 

OBS! särskilt att anmälan skall göras vid installation av eldstad (braskamin, braskassett, panna, kakelugn etc.) och rökkanal, och särskilt att beakta är att anmälan skall göras INNAN installationen sker.

Andra språk/Other Languages