Elda utomhus

 Allmänna villkor och ordningsregler för eldning.

 • Eldning sker alltid på egen risk. 

 • För att undvika brandspridning och onödiga larm får elden ej lämnas obevakad. 

 • Eldning får inte ske vid stark blåst eller efter mörkrets inbrott.

 • Vid brandriskvärde 5 gäller eldningsförbud såvida Brandkåren inte medgivit undantag. Aktuell brandriskprognos kan inhämtas den dag eldning ska ske på telefon 0470-463 57. 

 • Tänk på att alltid ha något släckningsredskap till hands, och kom ihåg att hålla avstånd till hus m.m. 

 • Eldning kan vara en sanitär olägenhet, tänk på grannar m.fl. I tveksamma fall kontakta kommunens Miljö- och byggnadskontor. 

 • Eldning i större omfattning anmäls i god tid till räddningstjänsten. Ev. besiktning genomföres.

 • Eldning får endast ske av torrt trägårdsavfall som grenar och ris, samt trä-rent virkesavfall.

Exempel på eldningar som ej behöver anmälas till räddningstjänsten

 • Eldning i tunna i trädgården, mindre lövhögar etc.

 • Inom lantbruket eldning av rishögar etc mindre än 5 m3.

 • Inom lantbruket ytavbränning av mindre än 1 hektar halm på åker åt gången.

 • Inom lantbruket eldning utmed stenmurar, dikeskanter etc.  

Exempel på eldningar där anmälan ska göras till räddningstjänsten

 • Eldning på eller invid villatomter i större omfattning än tunna i trädgården, mindre rishög etc.

 • Inom lantbruket eldning av rishögar, halmhögar etc som är större än 5 m3.

 • Inom lantbruket ytavbränning av mer än 1 hektar halm, gräs etc. på åker åt gången.

 • Inom lantbruket ytavbränning av ängsmarker etc. liksom hyggesavbränningar.

Anmälan görs på 0433-722 28

Andra språk/Other Languages

Besköksadress:

 

Räddningstjänsten

Västergatan 12

285 37 Markaryd

 

Insatsledare 0433-722 28


Nyttiga länkar:

Dagens brandrisk


 

KontaktpersonStf Räddningschef
Anders Johansson
0702-842097


Brandinspektör
Juha Luukkonen
0433-72095
Sida skapad 2010-05-25
av Anders Johansson
Senast uppdaterad 2013-07-29