Utbildning

Markaryds Räddningstjänst arbetar med att sprida kunskap om olycksförebyggande och skadebegränsade åtgärder.

Våra utbildningar ger näringsliv, förvaltningar och organisationer en god insikt i hur man bygger upp och förvaltar ett bra brandskydd.
Vi erbjuder utbildningar i olycksförebyggande och skadebegränsade åtgärder inom områdena brand och sjukvård.

Kunskap skyddar mot olyckor

Räddningstjänstens instruktörer har unika kunskaper efter mångårig erfarenhet inom operativ räddningstjänst och prehospital sjukvård.
En utbildning hos Markaryds Räddningstjänst är en bra förebyggande investering som ökar verksamhetsansvarigas enskildas förmåga att skydda sig mot olyckor.

Anpassade utbildningar efter behov

Vi anpassar kurserna till era speciella behov, önskemål och förutsättningar för att ni ska få största möjliga utbyte och behållning.
Om ni väljer att utbilda er personal vid Markaryds Räddningstjänst ger ni samtidigt oss en möjlighet att bedriva förebyggande utbildning i våra skolor som är riktad mot anlagd brand. Vi möter barnen i 6-års åldern, i årskurs 5 och i årskurs 8. Detta är kostnadsfritt för skolorna.

Våra utbildningar:

Brandskunskapsutbildning - alla ska ha kunskap om brand och hur man enklast skyddar sig. Brandkunskapsutbildningen riktar sig till en grupp av människor som behöver få en grundläggande beskrivning av brandförlopp, risker och brandskydd. Utbildningen ger en bred kunskap som alla bör ha.
Systematiskt Brandskyddsarbete - Vad är systematiskt brandskyddsarbete och varför kräver lagen att vi skall arbeta med det. Grundkursen i systematiskt brandskyddsarbete lägger utgångspunkterna för att själv organisera ett systematiskt brandskyddsarbete på den egna arbetsplatsen. Kursen vänder sig främst till chefer eller blivande huvudansvariga för brandskydd.
Barnens brandskola – riktar sig till kommunens sexåringar och genomförs tillsammans med skolan.
Heta Arbeten – anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten skall genomgå erforderlig utbildning. Markaryds Räddningstjänst och Brandskyddsföreningen erbjuder dessa utbildningar. Efter årsskiftet 2014/2015 gäller nya regler för utbildare i Heta Arbeten, naturligtvis kommer våra utbildare även vara certifierade enligt dessa.
 
Anmälan till Heta Arbeten görs här.

Andra språk/Other Languages

Besöksadress

Räddningstjänten
Västergatan 12
285 37 Markaryd
Insatsledare: 0433-722 28

KontaktpersonBrandinspektör
Juha Luukkonen
0433-72095


Brandinspektör
Jimmie Johnsson
0433-72096
Sida skapad 2010-05-25
av Anders Johansson
Senast uppdaterad 2014-05-05