Försäljning av folköl eller tobak

Folkölsförsäljning
Du som i affärsverksamhet ska sälja folköl till allmänheten ska anmäla detta till socialförvaltningen senast när försäljningen börjar. Du gör det i den kommun där försäljningen sker.
Anmälan om  försäljning av folköl, klass 2

Avanmälan försäljning tobak och folköl klass 2

 

Tobaksförsäljning
Du som i affärsverksamhet ska sälja tobaksvaror till allmänheten ska anmäla detta till socialförvaltningen senast när försäljningen börjar. Du gör det i den kommun där försäljningen sker.
Anmälan om försäljning  av tobaksvaror

Avanmälan försäljning tobak och folköl klass 2

Plan för tillsyn tobak

 

Tillsynsavgifter
Avgiften är 1 000 kronor/år oavsett om du anmäler enbart försäljning av en eller båda av folköl- eller tobaksförsäljning. Totalsumman är ändå 1 000 kronor. Har du även anmält försäljning av receptfria läkemedel till Läkemedelsverket så är den totala tillsynsavgiften ändå 1 000 kronor.

Plan för tillsyn alkohol

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonEnhetschef
Åsa Bevenmark
0433-72408
Sida skapad 2010-08-19
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2017-11-29