kompletteringstrafiken

För vem är kompletteringstrafiken till?

Kompletteringstrafiken är till för de som inte har tillgång till ordinarie kollektivtrafik och som bor på landsbygden. Den finns också i vissa tätorter. Avståndet till bussförande väg skall uppgå till ca 1 km.

För varje kommun finns ett antal områden som är berättigade till kompletteringstrafik. Inom dessa områden får boende resa med kompletteringstrafiken i enlighet med de regler som gäller.

>> Kompleteringstrafiken

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2013-05-27
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2013-06-03