Överklaga

Har du fått avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet.

Det måste du göra inom 3 veckor.

Domstol kan då ge dig rätt.

 

 

Handläggaren kan berätta mer om hur du överklagar.

Ring telefonnummer 0433 – 720 00.
 

Vill du skicka mail så är adressen:
soc@markaryd.se
 

Vill du skriva brev till oss så är adressen:

Markaryds kommun

Socialförvaltningen

Box 74

285 22 Markaryd

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2012-06-27
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2015-06-22