Samverkansplan Barn och ungas hälsa

Ett unikt samarbete mellan Markaryds kommun och Region Kronoberg

Vision
Tillsammans skapa förutsättningar för trygga och goda uppväxtvillkor samt goda levnadsvanor. Barn och ungas hälsa är en angelägenhet för alla!

En samverkansplan har under arbetets gång tagits fram och fastställts. Läs här.

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2010-12-14
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-09-21