Egenvård i skolan

Definition av egenvård
Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv. Egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

>> Läs mer om egenvård i skolan
>> Blankett "Medicinering som egenvård inom skolan"

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2013-09-03
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-11-06