Specialkoster

Rutiner för specialkoster

Målsättningen är att alla barn serveras god och näringsriktig mat. Föräldrar, personal och barn ska känna sig trygga i de olika situationer där mat serveras.

Specialkoster serveras till barn av medicinska eller etisk/religiösa skäl. En förutsättning är att förälder/vårdnadshavare fyller i och undertecknar ett kostintyg. När ett kostintyg lämnas till in till skolsköterskan inom skolan, kommer specialkost att serveras omgående (samma eller nästa skoldag). Riktlinjer och rutiner

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2015-06-26
av Maritha Karlsson
Senast uppdaterad 2017-11-17