Förskola och pedagogisk omsorg 1-6 år

Förskolan erbjuder barnen en pedagogisk verksamhet där trygghet, fostran, omsorg och lärande bildar en helhet. Den är ett stöd för familjen i dess ansvar för barnets fostran, utveckling och växande.

Om ditt barn har speciella behov (ex språk- eller funktionsnedsättning) kontaktar du förskolechefen på barnets förskola.

Förskolan följer Läroplan för förskolan och uppgiften är att lägga grunden för ett livslångt lärande.

För mer detaljerad information se
Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.

Förskola

Förskolan tar emot barn i åldern 1-5 år.

Barnets tid i förskolan grundas på föräldrarnas behov av tillsyn eller barnets eget behov.

Är du föräldraledig eller aktivt arbetssökande har barnet också rätt till en plats på förskolan. Då kan barnet vara i förskolan 15 timmar/vecka.

Våra förskolor har öppet kl 06.30 – 18.30.  

 

Våra förskolor i Markaryd/Timsfors är:

Förskolan Järven

Förskolan Haga

Förskolan Karlavagnen

Förskolan Timsfors

Våra förskolor i Strömsnäsbruk/Traryd är:

Förskolan Tranan

Förskolan Filuren

Förskolan Lönneberga

Förskolan Traryd

Pedagogisk omsorg
Pedagogisk omsorg innebär att en person som är anställd av kommunen bedriver pedagogisk verksamhet för inskrivna barn i sitt eget hem. Tidigare kallades detta familjedaghem. Den anställde kallas dagbarnvårdare eller dagmamma.
Pedagogisk omsorg tar emot barn i åldern 1-13 år.
I Markaryd har vi pedagogisk omsorg

Rödluvan
Rödluvan är verksam i Timsfors. Skogsviolen är verksam i tätorten Markaryd.  Ansökan

För att ansöka om barnomsorg loggar du in med ditt personnummer och e-legitimation via länken "E-tjänst 24sju" till höger. 

 

Öppen förskola
Öppen förskola är en mötesplats där föräldrar och barn erbjuds att umgås, utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter under ledning av förskolans personal.
Öppen förskola i Markaryds kommun är en del i Familjecentralen Lönnen som har sin verksamhet belägen i Markaryds tätort. Öppen förskola finns också i kyrkans regi.
Mer information hittar du under respektive verksamhets hemsida.

Förskola med annan huvudman

För närvarande finns ingen förskola med annan huvudman i Markaryds kommun.

Pedagogisk omsorg med annan huvudman

Om du är intresserad av att anordna och driva enskild verksamhet i Markaryds kommun kan du läsa mer här:

Regler för anordnande och drift av enskild verksamhet i form av pedagogisk omsorg


Jämförelser

Här kan du jämföra våra förskolor med andra när det gäller till exempel personaltäthet, barngruppers storlek, personalens utbildningsnivå. Länk till Jämförelsetal/Skolverket

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonFörskolechef
Jenny Nilsson
0433-721 25

Förskolan Markaryd - Järven, Haga, Öppen FörskolaFörskolechef
Anna Salomonsson
0433-722 90

Förskolan Strömsnäsbruk, Förskolan TrarydFörskolechef
Daniel Svensson
0433-721 09

Förskolan Markaryd - Karlavagnen, Förskolan Timsfors, Pedagogisk omsorg

Sida skapad 2010-09-08
av Maritha Karlsson
Senast uppdaterad 2018-08-13