Välkommen till Förskolan Lönneberga!

 

Förskolan Lönneberga
Lagastigsgatan 39, Strömsnäsbruk

Lönneberga våning 1, Tel: 076-866 92 89 lonneberga@markaryd.se
Lönneberga våning 2, Tel: 070-953 16 33 lonneberga@markaryd.se
Kolibrin Tel: 0433-738 09 kolibrin@markaryd.se
Knoppen Tel: 070-892 65 56 knoppen@markaryd.se

Lönneberga är en Förskola med fyra avdelningar. De yngre barnen håller till på Kolibrin och Knoppen och de äldre på Lönneberga våning 1 och 2. Öppningar och stängningar är gemensamma för avdelningarna och man sammarbetar på många sätt mellan de två avdelningarna.

Hos oss ska barnen känna att det är roligt att lära! 
Med Barnet i Fokus Stimulera varje barns utveckling genom att väcka nyfikenhet, glädje och lust att lära! Barnen ska känna trygghet och självförtroende. Föräldrasamverkan ses som en stark resurs! 

Personalen
Ni möts av en kunnig, professionell och positiv personal!

Trygghet
Barns och föräldrars trygghet är viktig för oss. När barn är trygga kan de lära! Demokrati och Inflytande Alla barn är lika mycket värda. Vi ger barnen inflytande över verksamheten genom pedagogisk dokumentation. Vi följer barnkonventionen, och vi har ett aktivt Föräldraråd. 

Uteverksamhet
Vi är ute varje dag. Uteverksamheten är viktig del i vår pedagogiska verksamhet.
Utevistelse stärker på ett unikt sätt fysisk rörelse, motorik och kondition.
Under sommaren kommer Lönnebergas förskola få nya lekredskap på gården.

Utvecklande Lärande
Utmanande och föränderlig lekmiljö, pedagogisk genomtänkt material och pedagoger som ser och utmanar varje barns kompetenser.
   

Naturen
Naturen är vår bästa lek- och inlärningsplats. Vi vill ge barnen medvetenhet om sin del i naturen. Vi arbetar med kretsloppet.

Pedagogisk dokumentation
Barnens lärande och kunskap ligger till grund för verksamhetens utveckling.

Föräldrar!

Varmt välkomna in i verksamheten. Ni ses som en resurs för ert barns och förskolans utveckling! Pedagogisk dokumentation. Barnens lärande och kunskap ligger till grund för verksamhetens utveckling.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonFörskolechef
Anna Salomonsson
0433-722 90

Förskolan Strömsnäsbruk, Förskolan Traryd

Sida skapad 2016-07-25
av Gunilla Segemalm
Senast uppdaterad 2018-08-15